Klachten – MondzorgXL – Dordrecht

Klachten

Klachten

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren.  Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

 

Klacht?

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u vindt dat uw tandarts u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u overleggen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris en zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen met als doel een passende oplossing te vinden.

 

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT. Deze praktijk zit aangesloten bij de klachtenregeling van het KNMT.